Anerkendelser fra det officielle Danmark

Bekræftelser og anerkendelser fra officielle partnere.

Foreningens arbejde ved oliespild i Kastrup.

For hjælp ved olieforurening d. 8 Juni 2016 (Politidirektøren København)

 

Foreningens arbejde i Erthkilgraven

Kystdirektoratet:

“Det er rigtig positivt at høre, at I tager fat på opgaven igen. Jeg synes, at alle de initiativer du lister op, er fornuftige, og jeg kan selvfølgelig kun bakke op om det arbejde.”
Hans Erik Cutoi-Toft
Afdelingschef l Søterritoriet
+45 25 41 97 61 l het@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk

Oprydningen i Erthkilgraven skete i samarbejde med Miljø og Teknik i Københavns kommune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *